Spoelstra

Klaaske Durks Cuperus

Naam
Klaaske Durks Cuperus
Voornamen
Klaaske Durks
Achternaam
Cuperus
Aangenomen huwelijksnaam
Klaaske Durks Wijngaarden