Spoelstra

Aaltje Lieuwes Westerga

Naam
Aaltje Lieuwes Westerga
Voornamen
Aaltje Lieuwes
Achternaam
Westerga
Aangenomen huwelijksnaam
Aaltje Lieuwes Katsma
Geborenja

Overlijden van een echtgenootBote Simons Katsma
4 februari 1862 Leeftijd: 64
Adres: Voormalige gemeente Oostdongeradeel
Overledenja