Spoelstra

Aukje Pitstra

Name
Aukje Pitstra
Birthyes

Birth of a daughter
#1
Hendrikje Spoelstra
about 1889
Birth of a daughter
#2
Lieske Spoelstra
September 28, 1895
Birth of a daughter
#3
Antje Spoelstra
about 1898
Deathyes